Medya Planlama

medyaplanlama

Medya Planlama Nedir ?

Medya planlama; herhangi bir ürünü, amacı, hizmeti, sanatı, markayı doğru hedef kitlesine duyururken, doğru hedefe ulaşacak mesajın, ne olduğu, kime ne zaman, nerede, nasıl, ne sıklıkla verileceğini belirleme işidir.

Mesaj ne olmalıdır ?

Medya planlamada ilk adım duyurulması gereken mesajı doğru vermektir. Doğru mesajın en bariz özelliği aptal düzeyindeki insanların bile anlayabileceği açık ve anlaşılır bir mesaj olmasıdır. Zekice verilen mesajların en bilinen özelliği aslında en anlaşılır olmasıdır.

Peki açık ve anlaşılır mesaj nasıl olur?

Bir mesajın hedef kitle tarafından anlaşılır olabilmesi için teknik olarak iletişimde tam mesaj kuralını tatbik etmek gerekir.

Medya Planlamada Tam Mesaj Nedir?

Tam mesaj; algı, duygu ve istek amaç unsurlarını içinde barındıran mesaj türüdür, bu unsurlardan birinin eksikliği mesajın anlaşılmamasına sebep olacaktır. Mesaj anlaşılmadığında ise markayla hedef kitle arasında iletişim problemi oluşacaktır.

Hedef Kitle Analizi ve Önemi

Medya planlamada asıl olan hedef kitleyi tanımlayıp iyi bir iletişim ağı kurmaktır. İyi bir iletişim ise öncelikle hedef kitleyi tanımak için yapılan analizlerle mümkün olur. Analizler hedef kitlenin tepkilerini, kültürünü, fenomenlerini, incelik / öncelik ve hassasiyetlerini, ihtiyaçlarını, gündemini, trendini, eğilimlerini, yönelimlerini, beklentilerini, duymak istediklerini ortaya çıkarır ve anlamayı sağlar. Hedef kitle analizi olmadığı takdirde yapılan bütün iletişim hamleleri, ya da reklam kampanyaları vs. riskli ve etki alanı dar olacaktır.Buradaki en büyük risk, hedef kitlenin ihtiyaçlarını eğilim ve yönelimlerini bilmemek olacaktır. Özellikle hızla değişen ve gelişen modern dünya insanın gündemi ve ihtiyaçları da hızla değişmektedir. Gündem ve ihtiyaçlar trendi belirledikleri için iyi bir iletişim kurmak isteyen markalar bu analizleri doğru ve profesyonel bir ekiple yapmalıdırlar. Bu yüzden hedef kitlesine yönelik olarak söylenen her cümle ve davranış, doğru analiz yapılmadığında kurum yada markanın yanlış anlaşılmasına ya da anlaşılmamasına sebep olacaktır. Bu durum markalar için en büyük risk olan marka imajının zedelenmesine sebep olacaktır. Yanlış anlaşılan ya da anlaşılamayan markalar, doğru bir mesaj verememişlerdir demektir. Doğru mesajın verilip verilmemesinde hedef kitlenin tepkileri esas alınır.

Ne zaman ?

Medya planlamasında önem arz eden unsurlardan biri de verilen mesajın mevsimselliğidir. Yani mesajın doğru zamanda verilmesidir. Doğru zamanda verilmeyen mesaj hedef kitlesinde tam anlamıyla beklenen etkiyi göstermeyecektir. Özellikle hedef kitle analizinde bazı sezonlar trendle paralel olarak kendini gösterir. Bu da zamanı iyi kullanmak gerektiğinin önemini vurgular. Bazen ani gelişen olay ve durumlara karşılık zamanı iyi kullanıp gerilla usulü zamansal bir konum almak gerekebilir. Bazen de yıllık rutin yapılan bir takım marka ürün reklam kampanyaları yapılabilir. Bu da hedef kitlenin ihtiyaçlarına göre genel eğilimin rotasına göre karar verilir.

Nerede ?

Doğru bir medya planlamadaki en önemli ana unsur, verilen mesajın nerede, yani hangi mecralarda verilmesi gerektiğini doğru saptamaktır. Tabi bu hedef kitle analizinde hedef kitlenin nerede reklam tükettiklerini bilmekle mümkündür. Bu analizler hedef kitlenin genel eğilim ve yönelimlerini saptayacağından nerede reklam tükettiklerini acık bir şekilde ortaya koyar. Ve bu analizlere göre mecralar belirlenir.


Nasıl ?

Medya planlamanın nasıl yapılacağı kreatif ekibin yetenek ve bilgi birikimi ile ilgilidir. Hedef kitle analizi sonucunda belirlenecek reklam mecraları ve reklam stratejisinin yanında başka bir önemli destekleyici unsur da oluşturulacak etkinliklerdir.

Medya Planlamada Etkinlik Faktörü ve Önemi


Yapılacak olan medya planlamanın etkili bir etkinlik organizasyonu ile beslenmesi gerekmektedir. Duygusal yönü ağır basan etkinlikler hedef kitlenin doğal yollardan aksiyona ve harekete geçmesine sebep olur. Bu da marka ile hedef kitlenin iyi ve doğru bir iletişim kurmasını sağlar. Aksi takdirde hedef kitlenin harekete geçmesinde duygusal eğilimleri yok saymak önemli bir iletişim argümanını görmezlikten gelmektir.


Dr. Ayhan ÖZEL - Medya Planlama Direktörü
© 2013 - 2018 standartsanatlar | istanbul